เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

Head News : เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

ติดต่อใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 709 , 710 และ 0-2579-2286

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th