วช. จัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง ถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9

Head News : วช. จัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง ถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง ถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9

------------------------------------------

เลขาธิการ วช. (ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร วช. ประดับต้นดาวเรือง ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบริเวณหน้ารั้วตลอดแนวประตูเข้า-ออก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อให้ต้นดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
------------------------------------------

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th