กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

VDO.


Header :  กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง
Owner :  สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Co-Owner :   -
keywords :   ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
Department :  สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Description :  สารสกัดด้วยน้ำของใบแห้ง แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ และไม่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้รักษาโรค­­มะเร็ง เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งในปัจจุบันนั้น มีผลข้างเคียงในการใช้ โดยเฉพาะการทำลายเซลล์ปกติร่วมด้วย
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=KlB8BkpjA2Q
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th