สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

VDO.


Header :  สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ
Owner :  กานดา แสนมณี
Co-Owner :   -
keywords :   สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
Department :  
Description :  น.พ ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงยาสมุนไพรไทยให้ฟังว่า มี นโยบายในการเพิ่มมูลค่า การใช้ยาสมุนไพร ไทย ว่ามีนโยบายการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรให้ได้ร้อยละ 25 ภายในเวลา 5 ปีแต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงยาสมุนไพรของประชาชนในสถานบริการสาธาณสุขของรัฐมีมูลค่า 0.8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ของเงินงบประมาณสาธารณสุขของประเทศ.....
More information :  https://www.gotoknow.org/posts/362090
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th