บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

VDO.


Header :  บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง
Owner :  รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
Co-Owner :   -
keywords :   บีตาแคโรทีน, มะม่วง
Department :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Description :  การหาผลของสภาวะการแช่เ­ยือกแข็งของกระบวนการทำแห้งเยือกแข็งต่อปร­ิมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=IMC8u2RSFlo
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th