"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

VDO.


Header :  "น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ
Owner :  ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
Co-Owner :   -
keywords :   สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
Department :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Description :  ปูดเบญกานีเกิดจากแมลงไปวางไข่ในต้นโอ๊ก ต้นไม้ก็จะขับสารสร้างยางเหนียวๆมาหุ้มไข่ตัวแมลง กระทั่งมีลักษณะก้อนกลม ๆ ก้อนนี้แหละเรียกกันว่า “ปูดเบญกานี”
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=YYxTGEWmLXM&spfreload=10
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th