หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

VDO.


Header :  หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่
Owner :  สุพัฒนา สุรินตา
Co-Owner :   -
keywords :   หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
Department :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Description :  การรักษาและฟื้นฟูไตด้วยสมุนไพรจึงเป็นอีก­ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตหร­ือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไต ซึ่งจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จากผู้ท­ี่ใช้ยาสมุนไพร หญ้าไผ่น้ำแล้ว เห็นผลได้หลังจากที่ทานน้ำต้มสมุนไพรหญ้าไ­ผ่น้ำแล้วประมาณ 7 วัน อาการบวมน้ำก็จะเริ่มลดลง และหายบวมในที่สุด ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นด้วยตัวเอง หลังจากนั้นไปตามนัดของคุณหมอแล้วจะเห็นผล­เลือดว่าค่าของ BUN และ Ceratinine ลดลง นั่นเป็นผลมาจากการที่หญ้าไผ่น้ำไปช่วยฟื้­นฟูสภาพของไต
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=cbiFE1wkQHc
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th