การทำสวนแบบผสมผสาน

VDO.


Header :  การทำสวนแบบผสมผสาน
Owner :  ร.ต.ต.สมส่วน เสาะการ
Co-Owner :   -
keywords :   เศรษฐกิจพอเพียง, สวนแบบผสมผสาน
Department :  บ้านหนองกกยุง หมู่ 10 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
Description :  ร.ต.ต.สมส่วน เสาะการ รอง สว.ปป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ตำรวจพอเพียงตัวจริง น้อมนำแนวพระราชดำริมาทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ในที่ดิน 28 ไร่ ที่นอกจากจะมีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจแล้วยังใช้เวลาว่างช่วยภรรยาทำไร่ทำสวน แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำสวนแบบผสมผสาน ร.ต.ต.สมส่วน เสาะการ เล่าว่า ตนมีที่ดินอยู่ที่นี่ 28 ไร่ ทำการเกษตร 15 ไร่ ที่เหลือก็ปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศ ไว้เก็บเห็ดเก็บของป่ามากิน ชาวบ้านก็ได้หาเห็ดหาของป่าด้วย ส่วนพื้นที่ทำไร่ ตนปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิด โดยไม่ต้องไปตลาด ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ตนประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีหนึ่งกว่า ห้าหมื่นบาท กลางวันพักเที่ยงกลับมาดูสวน เย็นก็กลับมาอยู่สวน ได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่อย่างพอเพียง
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=Yw4bAbnQvko
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การทำสวนแบบผสมผสาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th