การปลูกดาวเรือง

VDO.

Cannot File

Header :  การปลูกดาวเรือง
Owner :  แอนนา วิลคิ้นส์
Co-Owner :   -
keywords :   การปลูกดาวเรือง
Department :  เกษตรกร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
Description :  การปลูกดาวเรืองถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร ในเขต อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้และดาวเรืองเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินที่มีลูกรังเจือปนและการปลูกดาวเรืองในพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขัง ควรจะขุดยกร่องให้มีความกว้างของร่อง 5-7 เมตร แล้วแต่ความสะดวก ความสูงของร่องไม่ควรที่จะสูงนักเพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหา หากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่จำเป็นจะต้องขุดเป็นร่อง แต่จะใช้วิธียกร่องเตี้ย ๆ แทน การเตรียมดินใช้วิธีไถดะ และไถกลบ หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถทั้งหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาด การไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือปุ๋ยหมักน้ำเพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดิน ซึ่งการปลูกดาวเรืองนั้นเกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=vfaZig-hzZA
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การปลูกดาวเรือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th