ผลของการยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของทรวงอกและข้อไหล่ภายหลังการผ่าตัดเปิดทรวงอก

VDO.


Header :  ผลของการยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของทรวงอกและข้อไหล่ภายหลังการผ่าตัดเปิดทรวงอก
Owner :  นางสาวอัมพิรา พรหมศรี
Co-Owner :   อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม
keywords :   RESPIRATORY MUSCLE STRETCH GYMNASTIC, THORACOTOMY, REHABILITATION, SHOULDER MOBILITY, CHEST WALL MOBILITY, การยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบประยุกต์, การขยายตัวของทรวงอก
Department :  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
Description :  ผลงานวิจัยอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์จึงยังไม่สามารถเผยแพร่วิธีการรักษาที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th