เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

VDO.


Header :  เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ
Owner :  มนตรี ค้ำชู
Co-Owner :   -
keywords :   ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
Department :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  ถั่วงอกเป็นผักชนิดหนึ่งที่คนนิยมนำมาประกอบอาหาร หรือนำถั่วงอกดิบมารับประทาน ซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าแบบสุก และเป็นประโยชน์กับร่างกาย โดยเฉพาะการบริโภคถั่วงอกดิบ ปัจจุบันใช้การเพาะถั่วงอกจากเมล็ดถั่วเขียว อาจพบสารปนเปื้อนจากการเพาะแบบนี้ จึงมีโครงการจัดทำเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติขึ้น
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=YHgtVbuSng0
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th