ทางรอดภัยแล้งด้วยทฤษฎีน้ำทองคำ

VDO.


Header :  ทางรอดภัยแล้งด้วยทฤษฎีน้ำทองคำ
Owner :  ทอง หลอมประโคน
Co-Owner :   -
keywords :   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีน้ำทองคำ, พลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์, พลังงานทดแทน
Department :  ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง บ้านแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
Description :  อ.ทอง หลอมประโคน ได้คิดค้นทฤษฎีน้ำทองคำ ที่มีการจัดการระบบน้ำด้วยการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ และจ่ายน้ำไปที่ต่างๆ ด้วยแรงดันน้ำจากการเก็บน้ำไว้ในแท็งค์สูง ทำให้ไม่เสียค่าไฟ มีน้ำใช้ตลอดปี และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง อำเภอแสลงโทน จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทน มีการบริหารจัดการน้ำด้วยการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การปลูกพืชพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=QwZJmHPTQqI
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
ทางรอดภัยแล้งด้วยทฤษฎีน้ำทองคำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th