ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

VDO.


Header :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
Owner :  อัมรินทร์ เซ็นเสถียร
Co-Owner :   -
keywords :   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, บ้านของพ่อ, วิถีชีวิตแบบพอเพียง
Department :  หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
Description :  ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในวัยเด็กของ นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่บ้านอยู่กับธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก และอยากเผยแพร่สิ่งดี ๆ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้นมาบนพื้นที่กว่า 3.5 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านแก่เยาวชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=NW15c5DyyVU
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th