งานวิจัยผักโขม

VDO.

Cannot File

Header :  งานวิจัยผักโขม
Owner :  สุเทวี ศุขปราการ
Co-Owner :   -
keywords :   งานวิจัยผักโขม, การปลูกผักโขม
Department :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  ผักโขมเป็นพืชผักพื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติทั่วไป ผักโขมเป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ต้องฉีดยา เก็บเกี่ยวได้ตลอด ดังนั้น จึงน่าจะหันมานิยมบริโภคผักโขมกันมากขึ้น เพราะเป็นผักที่มีคุณค่าอาหารสูงมีพวกไวตามินต่าง ๆ ไวตามินเอ ไวตามินซีก็สูงอีกทั้งมีธาตุเหล็ก และที่สำคัญขณะนี้เราทราบมาว่า ผักโขมเป็นพืช ที่มีแอนตี้ออกซิแดนสูง และได้นำพันธุ์เป็นจำนวนมากมาวิเคราะห์กันอยู่ ลักษณะของผักโขมเป็นไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นอวบน้ำ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ขอบใบมนปลายแหลม ดอกจะเป็นช่อยาวเรียงตัวอัดกันแน่น และขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ซึ่งสามารถปลูกและ เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี อายุการปลูกผักโขมค่อนข้างสั้นเพียง 30 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=l9hJXBxZqQk
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
งานวิจัยผักโขม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th