การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี

VDO.


Header :  การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี
Owner :  นภัส สมสวัสดิ์
Co-Owner :   -
keywords :   การดำน้ำ, แนวปะการังที่เกาะสาก, ความหลากหลายของปลา
Department :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Description :  เกาะสากเป็นเกาะเล็ก ๆ ในจังหวัดชลบุรี ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักทั่วไป เพราะค่อยข้างมายาก นักท่องเที่ยวที่มามักเป็นกลุ่มทัวร์ ทำให้ผลกระทบของชีวภาพทางทะเลมีเล็กน้อย การดำน้ำวิจัยปลาตามแนวปะการัง พบว่าความสมบูรณ์ของปะการังเป็นอย่างไร ความสมบูรณ์ของปลาเป็นอย่างไร มีกี่สปีซีส์ และจากการดำน้ำวิจัยปลาได้แบ่ง ปลาเป็น 5 ชนิดตามลักษณะการกินคือ 1. ปลากินเนื้อ 2.ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3.ปลากินพืช 4.ปลากินปะการัง 5.ปลากินทั้งพืชและสัตว์
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=gWPhL0er0dw
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th