เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่ง้อแสงอาทิตย์เพื่อเกษตร 4.0

VDO.


Header :  เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่ง้อแสงอาทิตย์เพื่อเกษตร 4.0
Owner :  ยุต เอี่ยมสอาด
Co-Owner :   -
keywords :   เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว, เกษตร 4.0
Department :  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่อาศัยแสงอาทิตย์ (Non – Solar Fish and Meat Daddeaw Oven)” เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตปลาแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียว ที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ตามต้องการ เพราะต้องอาศัยพลังงานจากธรรมชาติซึ่งควบคุมไม่ได้ เช่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอในการตากปลาหรือเนื้อสัตว์ หรือหากอยู่ในช่วงฤดูฝนที่สภาพอาการไม่เป็นใจ ทำให้คุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องอบไม่ง้อแสงอาทิตย์ โดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า จุดเด่นคือสามารถทำความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่น ๆ เป็นเตาสะอาด ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำ ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
More information :  https://www.kasetkaoklai.com/home/2018/01/เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แ/
Add documents :  
Research Branch :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่ง้อแสงอาทิตย์เพื่อเกษตร 4.0 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th