บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน

VDO.


Header :  บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน
Owner :  นันทวัน เทอดไทย
Co-Owner :   -
keywords :   บิสกิตทุเรียน, ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน
Department :  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  ทุเรียนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ (King of fruit) เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง ในช่วงฤดูกาลก็อาจจะเกิดภาวะทุเรียนล้นตลาด หรือพบทุเรียนที่สุกจนเกินไปไม่เหมาะสมต่อการบริโภค ดังนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ทุเรียนที่สุกเกินการบริโภคสดเหล่านี้ จึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาอาหารว่างจากทุเรียนที่สุกเกินการบริโภคสด นำมาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นบิสกิตทุเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพจาทุเรียนทอดซึ่งใช้น้ำมันไปเป็นทุเรียนอบกรอบ ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากการใช้น้ำมัน และมีรสชาดความอร่อยเทียบได้กับทุเรียนทอด แต่ดีกับสุขภาพของผู้บริโภคมากกว่า
More information :  https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=28656
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th