สำนวนไทยตีความรื่องเก่าในรูปแบบใหม่

VDO.


Header :  สำนวนไทยตีความรื่องเก่าในรูปแบบใหม่
Owner :  สมิต ศิริภากรณ์
Co-Owner :   -
keywords :   สำนวนไทย, การออกแบบสื่อสาร
Department :  ภาควิชาCommunication Design Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Description :  สมิต สนใจใช้ความรู้ด้านการออกแบบ ที่เรียนรู้จาก Communication Design Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตีความวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในสำนวนไทย เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่ ‘ไม่เชย’ ด้วยการออกแบบเป็นโปสเตอร์สำนวนไทยและตีความสำนวนไทยต่างๆ เช่น ปิดทองหลังพระ สีซอให้ควายฟัง ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ด้วยคำอธิบายเป็นภาพโปสการ์ดที่เป็นส่วนประกอบในโปสเตอร์สำนวนไทย ทำให้รู้จักวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ไทย ผ่านสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในสำนวนไทย
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=cuJ_TxN7iUk
Add documents :  
Research Branch :   ปรัชญา
 
Creative Commons License
สำนวนไทยตีความรื่องเก่าในรูปแบบใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th