เครื่องสแกนมะพร้าวน้ำหอม ด้วยเทคนิค NIR

VDO.


Header :  เครื่องสแกนมะพร้าวน้ำหอม ด้วยเทคนิค NIR
Owner :  รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
Co-Owner :   -
keywords :   ระบบ Near Infrared (NIR, เครื่องสแกนมะพร้าวน้ำหอม
Department :  ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  เครื่องสแกนมะพร้าวน้ำหอม ด้วยระบบ Near Infrared (NIR) โดยการใช้เทคนิคที่รวดเร็ว แม่นยำ และไม่ทำลายผลผลิต ซึ่งเครื่องนี้สามารถวิเคราะห์จำนวนชั้นเนื้อของมะพร้าวอ่อน และช่วยลดความเสี่ยงในการส่งออกมะพร้าวที่มีชั้นเนื้อไม่ได้ตามเกณฑ์ไปยังผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยลดความสูญเสียจากการแตกของมะพร้าวในระหว่างการขนส่ง ซึ่งเกิดจากการส่งออกมะพร้าวที่อ่อนเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่มีชั้นเนื้อเหมาะสม และลด/กำจัดการปฎิเสธสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้ประกอบการได้อีกด้วย
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=f54DGAsSF8c
Add documents :  
Research Branch :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เครื่องสแกนมะพร้าวน้ำหอม ด้วยเทคนิค NIR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th