ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง มนุษย์เงินเดือนสู่ชีวิตเกษตกร

VDO.


Header :  ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง มนุษย์เงินเดือนสู่ชีวิตเกษตกร
Owner :  สุชล สุขเกษม
Co-Owner :   -
keywords :   เศรษฐกิจพอเพียง
Department :  หมู่บ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Description :  เกษตรผสมผสานเป็นแนวคิดของพี่สุชล สุขเกษม เกษตรกรที่ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำรัส 1 ไร่ 1 แสน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้จากพื้นที่ 1 ไร่ได้ถึง 2 แสนบาทเลยทีเดียว ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมดุลและคุ้มค่า ปัจจุบันพื้นที่ 1 ไร่ ปรับเปลี่ยนใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร สามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจะเน้นให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา ได้เข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีก่อนลงมือทำจริง
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=v2IDzdX1kmI
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th