ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

VDO.


Header :  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
Owner :  วรรณา เหมือนพันธุ์
Co-Owner :   -
keywords :   ศูนย์เรียนรู้, ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่
Department :  ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
Description :  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลโพชนไก่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคุณวรรณา เหมือนพันธุ์ และคุณวินัย เหมือนพันธุ์ ทั้งสองท่านได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เดิมทั้งสองท่านรับราชการไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเรื่องการทำการเกษตร แต่มีเพื่อนบ้านที่ดี อย่างคุณสมชาย เทียนขาว ที่คอยช่วยเหลือและแนะนำการทำเกษตรปลอดภัยและไร้สารเคมี จนทำให้ทุกวันนี้ ครอบครัวเหมือนพันธุ์ สามารถยืนยัดได้ด้วยตัวเอง มีรายได้เข้ามาตลอด
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=7sz1dVdBBqU
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th