การทำไร่นาสวนผสมตามศาสตร์พระราชา

VDO.


Header :  การทำไร่นาสวนผสมตามศาสตร์พระราชา
Owner :  สมพร ดาวลอย
Co-Owner :   -
keywords :   ศาสตร์พระราชา, การทำไร่นาสวนผสม, เศรษฐกิจพอเพียง
Department :  50 หมู่ 1 ต.สี่คลอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
Description :  ลุงนิด สมพร ดาวลอย ทำนามาโดยตลอดหลายสิบปี แต่แล้วก็ต้องมาพบกับวิกฤติภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง 2 ครั้ง 2 ครา แทบจะหมดสิ้นทุกอย่าง ทำให้ลุงนิดหวนคิดถึงคำสอนของพ่อหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นลุงนิดก็แบ่งพื้นที่มาทำสวนผสมผสานกับการทำนาปี ทำให้ลุงนิดและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรคนอื่น ๆ อีกด้วย
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=YihgMId_zoM
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การทำไร่นาสวนผสมตามศาสตร์พระราชา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th