การปลูกเมล่อน

VDO.


Header :  การปลูกเมล่อน
Owner :  รุจิเรก ทัตตานนท์
Co-Owner :   -
keywords :   การปลูกเมล่อน, เมล่อนพืชตระกูลแตง
Department :  เกษตรกร อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
Description :  เมล่อนเป็นพืชตระกูลแตง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตไว และราคาดี การดูแลต้องดูทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยว เมล่อนต้องการสภาพของดินที่เป็นกลางโดยมีค่า pH 6-6.5 ประมาณนี้ก็กำลังดี การเพาะชำต้นกล้าจะเพาะไว้ในโรงเรือนเพื่อให้มีความแข็งแขง ต้นกล้าจะเพาะประมาณ 13-15 วัน ก็จะมีความแข็งแรงพร้อมจะนำไปปลูกลงแปลงได้ โดยธรรมชาติเมล่อนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคและแมลง จึงปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยุทุกวัน ๆ ละครั้งในตอนเช้า โดยเฉลี่ยจะใช้น้ำ 1 ต้น 1 วัน 1 ลิตร หลังปลูกได้ 21 วันเป็นช่วงตัดกิ่งแขนงเพื่อไว้ลูก และที่สำคัญปลูกเมล่อนไว้ในโรงเรือนอย่างนี้ก็ตัองช่วยผสมเกสร และประมาณ 40 วัน หลังจากคัดเมล่อนไว้เหลือเพียงต้นละลูกแล้ว เมล่อนก็จะมีความหวานและขนาดพร้อมจะเก็บเกี่ยวสามารถเก็บ ขายได้ตลอดทั้งปี ส่วนราคาขายก็จะอยู่ที่ 55-60 ต่อกิโลกรัม
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=SXP5qO3TjuM
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การปลูกเมล่อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th