การบรรจุหมึกหอมมีชีวิตเพื่อการขนส่ง

VDO.


Header :  การบรรจุหมึกหอมมีชีวิตเพื่อการขนส่ง
Owner :  จรวย สุขแสงจันทร์
Co-Owner :   กัญญภา เลิศอิทธิเวช, สนธยา ผุยน้อย
keywords :   ปลาหมึก, เทคนิคการบรรจุหมึกหอม, การขนส่งหมึกหอมมีชีวิต
Department :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  ปลาหมึกเป็นอาหารที่นิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันอาหารทะเล แต่ปัจจุบันอาหารทะเล ไม่มีการนำปลาหมึกเป็นๆ มาจำหน่ายหรือบริโภค เหมือนสัตว์อื่นๆ เนื่องจากยังไม่มีการขนส่งดูแลหรือบรรจุปลาหมึกที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงนำเทคนิคการบรรจุหมึกหอมที่มีชีวิตเพื่อการขนส่ง เพราะนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคของที่มีคุณภาพ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสัตว์ ตลอดจนเทคนิคการขนส่งหมึกหอมที่มีชีวิตไปเลี้ยงต่อ aquarium เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม กระบวนการคือ บรรจุหมึกหอมพร้อมน้ำทะเลสะอาด ปริมาตร 1.5 ลิตร ลงในถุง ถุงละ 1 ตัว ปิดปากถุงด้วยเครื่องซีลปิดปากถุงด้วยความร้อน ทำการเติมอากาศ(ออกซิเจน) ที่ช่องทางด้านท้ายถุงให้เต็ม ปิดปากช่องเติมอากาศ หลักการสำคัญคือ กระบวนการการปรับอุณหภูมิให้ได้ 22 องศาเซลเซียส เพื่อให้หมึกรู้สึกคุ้นเคยเหมือนอยู่ในทะเล ช่วยให้หมึกไม่ตกใจหรือตกใจน้อยลง ส่งผลให้หมึกไม่พ่นหมึกสีดำออกจากตัว จากนั้นจึงนำไปบรรจุลงลังโฟม ทำให้สามารถขนส่งหมึกหอมที่มีชีวิตจากแหล่งผลิตไปถึงยังร้านค้าได้
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=LQmzfjP0Wis, http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=45576
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การบรรจุหมึกหอมมีชีวิตเพื่อการขนส่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th