เครื่องสีข้าวส่วนบุคคลหรือแบบพกพา

VDO.


Header :  เครื่องสีข้าวส่วนบุคคลหรือแบบพกพา
Owner :  ศักดา อินทรวิชัย
Co-Owner :   -
keywords :   เครื่องสีข้าวส่วนบุคคล, เครื่องสีข้าวแบบพกพา
Department :  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  เมื่อ 10 ปีมาแล้ว นับแต่ รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงาน ได้เริ่มโครงการศึกษาวิจัยสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน เป็นเครื่องสีข้าวที่ชาวบ้านธรรมดาสามารถเรียนรู้ ปรับแต่งการทำงานให้เหมาะกับข้าวเปลือกแต่ละสายพันธุ์ สามารถสีข้าวเปลือกออกมาเป็นได้ทั้งข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ล่าสุด ดร.ศักดา และทีมงาน ได้สร้างเครื่องสีข้าวรุ่นใหม่ตามมาอีกรุ่น...เป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบ 3 in 1 สามารถสีได้ทั้งข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวสารขาว ในเวลาพร้อมๆกัน ตัวเครื่องมีขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1.5 ม. สูง 2 ม. น้ำหนักเพียง 350 กก. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2.2 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ 15 แอมแปร์ สีข้าวเปลือกได้ 100 กก.ต่อชม. ซึ่งการทำงานสามารถสีข้าวเปลือกได้ 300 กรัมต่อครั้ง ข้าวขาว 180 กรัมต่อครั้ง และสามารถปรับแต่งข้าวได้ตามความต้องการ ใช้ไฟ 220V 10A 1เฟส ซึ่งการทำงานแต่ละครั้งจะมีระบบการตัดไฟอัตโนมัติ ถือว่าเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้น
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=ZVRE2cfYDYU http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=33404
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เครื่องสีข้าวส่วนบุคคลหรือแบบพกพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th