การสร้างเสริมสุขภาพดีเอ็นเอโดยใช้อาลูเอสไออาร์เอ็นเติมหมู่เมททิล

VDO.


Header :  การสร้างเสริมสุขภาพดีเอ็นเอโดยใช้อาลูเอสไออาร์เอ็นเติมหมู่เมททิล
Owner :  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
Co-Owner :   มธุรดา เพชรสังข์
keywords :   สุขภาพดีเอ็นเอ, อาลู เอเลเมนท์, อาลูเอสไออาร์เอ็นเอ
Department :  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description :  ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้คิดค้นสารที่สามารถลดรอยโรคที่ดีเอ็นเอของเซลล์มนุษย์ที่เลี้ยงในหลอดทดลองทำให้ดีเอ็นเอมีความเสถียร เซลล์ทนต่อสารทำลายดีเอ็นเอ และลดความชราของเซลล์ลง เรียกว่า ทำให้ดีเอ็นเอมีสุขภาพดี (Healthy DNA) ศึกษาถึงกลไกที่หมู่เมททิลของอาลู เอเลเมนท์ลดลง แล้วทำให้ดีเอ็นเอมีรอยโรคมาก โดยได้ค้นพบข้อต่อดีเอ็นเอ (replication independent endogenous DNA double strand breaks, RIND-EDSBs) และพบว่าข้อต่อนี้จะอยู่ในดีเอ็นเอที่มีหมู่เมททิลมีหน้าที่ลดความเครียดของดีเอ็นเอ ซึ่งคล้ายกับรอยต่อของรางรถไฟที่มีเพื่อป้องกันไม่ให้รางบิดเมื่อมีอากาศร้อนจัด และยังพบว่าหมู่เมททิลของดีเอ็นเอสายซ้ำชื่อ“อาลู เอเลเมนท์” ลดลงในคนชรา รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง และผู้หญิงที่มีกระดูกบางและผุ ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะสามารถใช้ยาตัวนี้ในการแก้ไขความชราของเซลล์ รวมถึงป้องกันความพิการและโรคที่เกิดจากความชราได้
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=j-KRkmLutW0
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
การสร้างเสริมสุขภาพดีเอ็นเอโดยใช้อาลูเอสไออาร์เอ็นเติมหมู่เมททิล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th