ศักยภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

VDO.


Header :  ศักยภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช
Owner :  ธนภรณ์ เฉลิมศรีเมือง
Co-Owner :   รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา เดชฮวบ
keywords :   การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, ราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเล, ราปฏิปักษ์, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Department :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  เชื้อราในทะเลถูกค้นพบว่ามีศักยภาพควบคุมเชื้อสาเหตุโรคมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับงานทางด้านการเกษตร โดยพบรายงานการศึกษาสารออกฤทธิ์ของราในทะเลเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรค่อนข้างน้อย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะนำไปสู่การค้นพบคุณสมบัติปฏิปักษ์และประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราที่เจริญในทะเล ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชทดแทนการใช้สารเคมีได้ในอนาคต
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ศักยภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th