การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference 2018 (KVAC 19th)

Head News : การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference 2018 (KVAC 19th)

วันที่ 4 - 5 เมษายน 2561

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จังหวัดขอนแก่น

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th