การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกของชุมชนกระเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

VDO.


Header :  การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกของชุมชนกระเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
Owner :  ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
Co-Owner :   นายประทีป เหิมพยัคฆ์
keywords :   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์, กะเหรี่ยง, นกเงือก, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
Department :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  โครงการวิจัยเรื่องนี้ ต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลและฟื้นฟูพื้นที่สร้างรังวางไข่ของนกเงือกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ให้มีพื้นที่ปลอดภัย ทำให้พ่อแม่นกเงือกสามารถทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกให้มีชีวิตจนกระทั่งออกจากโพรงรังได้สำเร็จ อีกทั้งมีการตรวจสอบสถานภาพโพรงรังให้พร้อมสำหรับการทำรังของนกเงือกในปีถัดไป เพื่อเพิ่มโอกาสการเพิ่มประชากรนกเงือกและอนุรักษ์พื้นที่สร้างรังวางไข่ของนกเงือกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th